Pensioenonderzoek via HBR Branche Verzekeringen

Heeft u een eigen pensioenregeling of heeft u net een nieuw bedrijf opgericht?

Het is uw plicht als ondernemer om (regelmatig) te onderzoeken of uw bedrijf onder de werkingssfeer valt van een pensioenfonds / CAO. Dit onderzoek dient te geschieden bij het opstarten van een nieuw bedrijf, voorafgaand aan het starten van een eigen pensioenregeling, maar ook tussentijds. Het kan namelijk zijn dat de werkzaamheden veranderd zijn door de jaren heen.

Het is raadzaam om pro-actief te (laten) onderzoeken of uw bedrijf onder de werkingssfeer van een pensioenfonds valt. U voorkomt hiermee eventuele grote (financiële) gevolgen als pas later blijkt dat dit het geval is.

Meer informatie, alsmede een stappenplan kunt u als lid van FHI downloaden via Windex Extranet.

Contactpersoon Pensioenen HBR:
Agnetha van der Linden
Telefoon (023) 522 10 38
Fax (023) 527 77 23
Email: agnetha@hbrbranche.nl
Website: www.hbrbranche.nl