Lid worden

Contributie

Om lid te worden betaalt u een eenmalig bedrag van € 1.250,- als entreegeld. Dit bedrag komt te vervallen indien u een verklaring ondertekent dat het bedrijf minimaal vier jaar lid zal blijven. De jaarlijkse contributie is gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte (op basis van het aantal FTE). Deze bedraagt (peildatum 1 januari 2019):

Schaal Aantal medewerkers (fte) Contributie in euro’s
1. 0 t/m 9 € 1.345,-
2. 10 t/m 25 € 1.605,-
3. > 25 € 1.880,-
ZZP-er € 673,-

Deze bedragen zijn exclusief BTW en verplichte contributiebijdrage MKB-Nederland (peildatum 1 januari 2019:
€ 115,-). Klik hier voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van MKB-Nederland.

Procedure

Indien uw organisatie lid wil worden van FHI, dient u het aanvraagformulier lidmaatschap volledig in te vullen. Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het branchebestuur. Daarna wordt uw lidmaatschapaanvraag in het Signalement gepubliceerd. Indien er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt geuit, wordt uw onderneming ingeschreven in het ledenregister.

Het lidmaatschap van de FHI-branches loopt per kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn gehanteerd wordt – conform de statuten van de branchevereniging – van drie maanden per einde kalenderjaar. Dat betekent dat een schriftelijke opzegging uiterlijk op 30 september bij ons binnen moet zijn. Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat met het beëindigen van het lidmaatschap ook uw recht vervalt op de vele ledenvoordelen van FHI.

Een speciale regeling geldt voor (indien aantoonbaar):

  • ZZP-er: geen entreegeld, 50% contributie; geen stemrecht (‘contribuant’)
  • Starter: eerste lidmaatschapsjaar 50% contributie; entreegeld spreiden over twee of drie jaar. Een starter is een onderneming die korter dan 36 maanden voor de datum van de lidmaatschapsaanvraag voor eigen rekening en risico een onderneming is begonnen.

Deze regeling geldt uitsluitend voor ZZP-ers/starters die op uren x tarief diensten verkopen en/of produceren en waarvan vaststaat dat bestaande andere leden er belang aan hechten dat een dergelijke ZZP-er/starter lid wordt. Handelsfirma’s vallen hier buiten.

Download het aanvraagformulier voor lidmaatschap:

Aanvraagformulier lidmaatschap Laboratorium Technologie

Meer informatie

Voor meer informatie over de vele ledenvoordelen van FHI, zoals de collectieve premiekortingen bij HBR Brancheverzekeringen, korting op deelname aan door FHI georganiseerde evenementen, gebruik van FHI-algemene voorwaarden, FHI-RAO, etc., klik hier.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Wendy Debets of Rachel van den Tweel: (033) 465 75 07.