Stichting Recycling Technologische Apparatuur

Op initiatief van FHI, federatie van technologiebranches, is Stichting Recycling Technologische Apparatuur (RTA) opgericht. Stichting RTA helpt producenten en importeurs met de wettelijke verplichtingen rondom het recyclen van technologische apparatuur.

Wat is Stichting RTA?

Stichting RTA is een organisatie, die namens producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoering geeft aan de wettelijke verplichtingen van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Stichting RTA heeft geen winstoogmerk, draagt zorg voor zo laag mogelijke kosten van onze deelnemers als mogelijk  en heeft een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen?

Bent u producent of importeur van elektr(on)ische apparaten? Dan moet u zich registreren bij het Nationaal (W)EEE Register en opgeven welke en hoeveel elektr(on)ische apparaten u in Nederland in de handel brengt. Een andere verplichting is dat producenten een systeem hebben om producten op eigen kosten in te zamelen en te verwerken. Aan het Nationaal (W)EEE Register moet u opgave doen van de hoeveelheden en de samenstelling van de ingezamelde afgedankte apparaten. Voor het jaar 2019 is bepaald dat een producent moet zorgen dat minimaal 65% van de door hem in de handel gebrachte apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan controleren of u aan uw verplichtingen voldoet.

Hoe kan Stichting RTA u helpen?

Stichting RTA verzorgt de registratie van de deelnemers en de opgaves aan het Nationaal (W)EEE Register. Deelnemers doen opgave via de gebruiksvriendelijke website van de door hen in de Nederlandse handel gebrachte apparatuur. Via het inzamelsysteem Simpel Weg maken wij het deelnemers heel gemakkelijk om van afgedankte elektr(on)ische apparatuur af te komen. Deelnemers van Stichting RTA en hun klanten kunnen apparaten gratis laten ophalen. Verder is Stichting RTA een vraagbaak als het gaat om bijvoorbeeld de regelgeving en de belangenbehartiger op landelijk en Europees niveau. Op dit moment zijn we, namens onze deelnemers, druk doende met het proberen te behalen van het wettelijke inzamelpercentage van 65%.

Voor wie is Stichting RTA?

Wij zijn er voor alle producenten en importeurs van professionele (B2B) elektr(on)ische apparaten. Onder de deelnemende bedrijven zijn veel leden van de vijf FHI-branches: Industriële Elektronica, Gebouw Automatisering, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie. Leden van FHI betalen geen jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst, dan horen we dat graag. U kunt ons mailen info@stichtingrta.nl of bellen 033-4657507. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend. Ook kunt u een kijkje nemen op onze website https://www.stichtingrta.nl/. Het RTA-team staat voor u klaar.