Memorandum CE-markering van pipetten voor algemeen laboratoriumgebruik

Europese verenigingen voor Laboratorium Technologie hebben gezamenlijk een “Memorandum of Clarification and Understanding – CE-markering van pipetten voor algemeen laboratoriumgebruik” opgesteld. Dit Memorandum is bedoeld om opheldering en een EU-breed uniform begrip te verschaffen over de vraag of pipetten voor algemeen laboratoriumgebruik in overeenstemming moeten zijn met de EU IVD-richtlijn 98/79 / EC (IVDD) of de EU IVD verordening 2017/746 (IVDR).