Aan gegevens geen gebrek, maar hoe gaan we daar mee om?


Er is meestal geen gebrek aan analytische gegevens. De grootste uitdaging zit in het verwerken van al deze data. Peter Eikelboom van Dow Chemical Terneuzen presenteert een aantal unieke praktijkvoorbeelden en
Desmond Dekker van Shell vertelt over hun uitdaging om papier zoveel mogelijk uit het laboratorium te verbannen. Rick Koopman van NAK geeft inzicht in de middelen die nodig zijn om een grote monsterstroom binnen korte tijd te kunnen verwerken.

Peter Eikelboom van Dow Chemical Terneuzen gaat tijdens zijn presentatie in op het omzetten van proces en analytische gegevens naar Enterprise Manufacturing Intelligence. De uitdaging is om de gegevens voor ons te laten werken en de waarde van de verborgen informatie vast te leggen. Hij presenteert een aantal unieke voorbeelden waarbij deze werelden van de gegevens daadwerkelijk bij elkaar worden gebracht.Hij besteedt aandacht aan de middelen die gebruikt worden, maar ook aan de juiste wijze van het inpassen van deze initiatieven in de organisatiestrategie.

De invoering van een data management systeem in de katalysator-ontwikkelingsafdeling van Royal Dutch Shell is aangegrepen om handelingen in het karakterisatielaboratorium te vereenvoudigen en te standaardiseren. Het doel was om schrijfwerk te minimaliseren en papier zoveel mogelijk uit het laboratorium (en de rapportage) te verbannen. Eén van de resultaten is dat in combinatie met een totale vernieuwing en uitbreiding van de apparatuur de gemiddelde turnaround van 16 dagen naar 4 dagen is gegaan bij een verdubbeling van het aantal samples. Het aantal fouten dat hierbij gemaakt wordt is tevens geminimaliseerd doordat gegevens niet (meerdere malen) overgenomen hoeven te worden.

Ziekten en plagen bedreigen de rentabiliteit van de aardappelteelt. Onderzoek van partijen pootgoed helpt telers teleurstellingen voorkomen. Met de onderzoeksresultaten van de NAK weet een teler of een partij gezond is. NAK is sterk in grootschalig en routinematig nematoden-, virus-, bacterie- en schimmelonderzoek in aardappelen. Na de aardappeloogst test de NAK in een periode van 10-12 weken circa 2 miljoen aardappelknollen bestemd voor vermeerdering of export. Dit met een combitoets op virus, bacterie en IF. In zijn presentatie geeft Rick Koopman inzicht in de middelen die nodig zijn om een dergelijke monsterstroom binnen een korte tijd te kunnen verwerken.

Bent u geïnteresseerd om de presentaties van Peter Eikelboom, Desmond Dekker en Rick Koopman bij te wonen? Registreer hier voor een bezoek aan LabAutomation 2017.