Analytisch meten in voeding


Er is toenemende aandacht voor gezonde voeding.  Onderwerpen zoals voedselfraude, toevoegingen in voedsel en regelgeving rondom etiketlabels komen steeds vaker in het nieuws. Cruciaal hierbij zijn deugdelijke analysetechnieken die de authenticiteit van ons voedsel kunnen borgen. Tijdens de beurs wordt in de Voeding X-pedition aandacht besteed aan die diverse meettechnieken door demonstraties bij deelnemende stands. Maar ook in het seminar Analytisch meten in Voeding wordt kennis over analysetechnieken bij onderzoek naar voeding en voedselveiligheid door ervaringsdeskundigen gedeeld.

Het seminar is vooral gefocust op ontwikkelingen in analytische metingen en actuele thema’s, zoals controle op acrylamide, voedselfraude en toevoegingen. Diverse experts en ervaringsdeskundigen van onderzoeksinstellingen en voedingsmiddelbedrijven komen aan het woord, zodat zij kennis en ervaringen kunnen delen. Partijen als International Fragrances & Flavours en Wageningen UR hebben al toegezegd. Dit seminar ligt enigszins in het verlengde van het LabAnalyse event welke op 14 oktober 2015 op de Wageningen UR plaats vond.

Voor de X-pedition worden diverse analyseproducten en meettechnieken uitgelicht die bijdragen aan betere meetresultaten bij voedingsmiddelenonderzoek. Denk hierbij aan NMR, zout en vetgehalte metingen, ATP-meter etc. Door de route langs de deelnemende stands af te leggen, leert u meer over meetmethoden en analysetechnieken om in voedingsonderzoek tot de juiste informatie te komen.

Klik hier voor meer informatie. Via de registratiemodule kunt u zich aanmelden voor gratis deelname aan het seminar en de X-pedition.