De noodzaak van goede ventilatie in moderne labs

De noodzaak van goede ventilatie in moderne labs Door: FHI federatie van technologiebranches

Het belang van een goede luchtverversing en solide ventilatiesystemen is sinds de coronacrisis alleen maar verder gegroeid. Dat is zeker ook van toepassing op laboratoria. Paul van Dam van de firma Kuijpers geeft tijdens LabSafety (10 mei) een lezing over dit onderwerp. Wij spraken zijn collega Paul Joosten hier over.

Door: Dimitri Reijerman

In zijn dagelijks werk is Paul Joosten bij Kuijpers nauw betrokken bij het leveren van ventilatiesystemen voor specialistische omgevingen, zo vertelt hij: “Ik ben binnen Kuipers verantwoordelijk voor alles in de marktsegmenten life sciences en high tech. Dat noemden we vroeger controlled environments. Dan heb je het over clean rooms en containment, waaronder laboratoria. Wij ontwerpen dit soort faciliteiten en bouwen ze. Ook doen we het onderhoud.”

Daarnaast is Joosten ook verbonden aan de VCCN, een platform voor vakmensen die werkzaam zijn in contamination control, zo legt hij uit: “Ik ben bestuurslid bij de VCCN. Met name in de high containment faciliteiten, zoals Biosafety Level 3 of BSL 4 labs, zitten veel technische uitdagingen.”

Hij vervolgt: “Ventilatie is in de basis al belangrijk in laboratoria. En ventilatie is de afgelopen jaren steeds meer een thema geworden, zeker sinds de coronacrisis begon. Uiteindelijk zorgt ventilatie voor doorspoeling van de lucht. Dus ook voor het afvoeren van verontreiniging.”

En ook vanuit de volksgezondheid is goede ventilatie op een hoger plan te komen staan: “Inmiddels wordt het belang van goede ventilatie ook steeds meer onderkend door de overheid en allerhande instanties. Ik vind wel dat er duidelijker stellingname genomen mag worden welk soort ventilatie beter is. Je moet dus als branche beter uitdragen hoeveel ventilatie je nodig hebt bijvoorbeeld.”

Voor labs is goede ventilatie in de optiek van Joosten überhaupt noodzakelijk: “De ventilatie in labs moet gewoon beter. Maar het bouwbesluit is nog steeds niet aangepast op de laatste ontwikkelingen. Daar is dus nog veel winst te behalen. Want bij ventilatie kun je zeggen: onbekend maakt onbemind. De systemen zitten in het plafond, je ziet ze niet en daarmee is het onderwerp voor veel mensen niet zo spannend.”

Tijdens zijn lezing zal van Dam In ieder geval opnieuw benadrukken dat een goede luchtverversing op vrijwel elke plek binnen noodzakelijk is, en zeker in een lab.

U kunt de presentatie van Paul van Dam volgen tijdens het LabSafety event, op 10 mei 2022 in Van der Valk Hotel in Vianen. Inschrijven is kosteloos voor iedereen die werkzaam is in of voor een laboratorium.

Registreer nu