FHI Corona Enquête: uitkomsten per branche

FHI Corona Enquête: uitkomsten per branche Door: FHI federatie van technologiebranches

FHI heeft een enquête uitgevoerd over de economische impact van de coronacrisis op alle bedrijven die bij ons zijn aangesloten. In totaal is deze ingevuld door 118 bedrijven. Op 11 mei konden we al de eerste globale uitkomsten delen. Vandaag maken we per branche de resultaten bekend.

Deze enquête is door FHI opgesteld om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de crisis. Hierbij zijn een aantal vragen gesteld die gaan over de (verwachte) problemen in de bedrijfsvoering en in hoeverre er gebruikgemaakt wordt van steunmaatregelen van de overheid. Per branche kan het rapport gedownload worden om nog meer inzicht te verkrijgen.

Bij de branche Medische Technologie geeft 43 procent aan op dit moment al in de problemen te zitten vanwege de crisis. Nog eens 29 procent verwacht in de toekomst in economisch zwaar weer te raken. Zij verwachten qua type problematiek vooral een afname in omzet en van de orderportefeuille.

In de Laboratorium Technologie-branche heeft op dit moment al  53 procent van de bedrijven problemen vanwege de coronacrisis. Hierbij verwacht nog eens 37 procent problemen in de nabije toekomst. Van de respondenten heeft in totaal 42 procent te maken met een afname in de orderportefeuille en een even groot aantal met een daling van de omzet. Daarbij maakt 36 procent gebruik van de huidige NOW-regeling.

De bedrijven in de Industriële Elektronica-branche geven vooral aan problemen te verwachten in de nabije toekomst (53 procent). Op dit moment geeft al 41 procent van de bedrijven aan te kampen met een afname in de orderportefeuille en omzet. Ook maakt 24 procent al gebruik van de NOW-regeling en ziet 23 procent zich genoodzaakt om de flexibele personeelsschil af te bouwen.

In de Industriële Automatisering-branche is de nood op dit moment erg hoog: de helft geeft aan nu al in de problemen te zijn vanwege de coronacrisis. Nog eens 38 procent verwacht dit in de toekomst en maar 12 procent verwacht ongeschonden de crisis door te komen. Derhalve kent 42 procent nu al een afname in de orderportefeuille en 34 procent een afname van omzet. Ook maakt 42 procent momenteel gebruik van de NOW-loonkostensubsidie.

Ten slotte de Gebouw Automatisering-branche. Hier ervaren alle bedrijven die mee hebben gedaan aan de enquête problemen of verwachten zij deze. Zij denken in de toekomst extra krediet aan te moeten trekken, evenals de loonkostensubsidieregeling NOW aan te vragen.

We blijven doorgaan met de barometer en zullen de uitkomsten geregeld delen. Benieuwd naar de impact van de coronacrisis op FHI-leden? Doe mee aan de FHI Economische Barometer!