Geavanceerde analysetechnieken voor voedselveiligheid


Het onderwerp voedselveiligheid is niet weg te denken uit het nieuws, zoals de afgelopen weken met de veelbesproken “eiercrisis”. De ontwikkelingen op het gebied van analysetechnieken voor voedselveiligheid komen tijdens LabAnalyse 2017 ruimschoots aan bod. Hans-Gerd Janssen van Unilever Research en Development / UVA bespreekt twee-dimensionale LC×GC met vacuüm UV Detectie, gebruikt voor de bepaling van aromatische koolwaterstoffen in consumenten producten. Pieter Vos van Nutrilab doet een voorzichtige verkenning van product identificatie voor diverse natuurlijke grondstoffen en fraudesignalering door middel van NIR.

De mens komt op vele manieren in aanraking met minerale oliën en daarvan afgeleide producten. Zo bestaat de glimmende coating van fruit en snoepjes uit oliefracties. Ook tal van cosmetische producten bevatten minerale oliën, of bestaan zelfs grotendeels uit olieproducten (Vaseline). Helaas komt ook door opzet of fouten regelmatig minerale olie in voedingsmiddelen terecht. Minerale oliën bestaan uit twee groepen componenten: de verzadigde componenten (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons of MOSH) en de aromatische bestanddelen (MO Aromatic Hydrocarbons of MOAH). De analyse van MOAH is belangrijk om veiligheidsredenen. Omdat de gehaltes zeer laag zijn, minder dan 100 ppm, en er sprake is van een grote verscheidenheid aan componenten, is dit lastig. Geavanceerde detectiemethoden, zoals de recent geïntroduceerde Vacuüm UV detector voor GC (VUV), en meer-dimensionale chromatografie methoden zijn daarvoor nodig. Hans-Gerd Janssen van Unilever / Universiteit van Amsterdam bespreekt de technische principes en analytische mogelijkheden van deze technieken. De unieke selectiviteit van de VUV detector maakt een aanzienlijke vereenvoudiging van de monstervoorbewerking mogelijk.

Natuurlijke grondstoffen kunnen een behoorlijke invloed hebben op het uiteindelijke eindproduct. Veel producenten hebben allerlei controles en analyses ontwikkeld om inzicht te hebben in de samenstelling van grondstoffen. NIR biedt de mogelijkheid om een willekeurig product te meten tegen een database, zodat voorspeld kan worden welk product het betreft. Is NIR op deze manier in te zetten als ingangscontrole van grondstoffen? Is het tevens mogelijk om een screening te hebben voor mogelijke fraude? Zijn verschillen in spectra zo specifiek dat kleine afwijkingen in een natuurlijke grondstof worden waargenomen? Pieter Vos van Nutrilab doet een voorzichtige verkenning van product identificatie voor diverse natuurlijke grondstoffen en fraudesignalering.

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste analyse technieken?
Schrijf dan hier in voor een bezoek aan LabAnalyse 2017.