Jacco Vonhof over de rol van ondernemerschap in het Nederland van morgen

Jacco Vonhof over de rol van ondernemerschap in het Nederland van morgen Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

In een tijd van uitdagingen en kansen heeft Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, een krachtige boodschap van hoop en veerkracht uitgedragen tijdens de bestuurswissel van FHI. Met een focus op vertrouwen, voorspelbaarheid en vereenvoudiging, benadrukte Vonhof de sleutelrol van ondernemers bij het aanpakken van de grote vraagstukken waar Nederland de komende tijd voor staat.

Ontwikkelingen in Den Haag en het hoofdlijnenakkoord

Vonhof geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen in Den Haag en de grote vraagstukken waar de samenleving voor staat: de arbeidsmarkt, klimaatambities, de energietransitie en digitalisering. "We hopen binnenkort een nieuw kabinet te hebben dat antwoorden formuleert op deze vraagstukken en ondernemers de ruimte en het vertrouwen geeft om bij te dragen aan de oplossingen," zegt Vonhof. "Meer regels en rapportageverplichtingen helpen niet, vertrouwen in ondernemers wel." Toch spreekt Vonhof zijn waardering uit voor het nieuwe hoofdlijnenakkoord, hoewel er volgens hem nog veel werk te doen is. "Onze reactie namens MKB-Nederland was positief, met kanttekeningen. Een aantal van de zaken die wij de afgelopen jaren hebben bepleit, zien we nu terug," zegt hij. Ondanks uitdagingen zoals de arbeidsmarkt en fiscale obstakels, ziet Vonhof positieve ontwikkelingen en mogelijkheden voor ondernemers.

De Drie V’s: vertrouwen, voorspelbaarheid en vereenvoudiging

Vonhof benoemt dat een van de essenties van effectief ondernemerschap het vertrouwen is, niet alleen van ondernemers in de overheid, maar ook van de overheid in haar ondernemers. Hij benadrukt de noodzaak om te evolueren van een situatie waarin overheidsoptreden voornamelijk werd gekenmerkt door regelgeving en controle naar een omgeving waar vertrouwen en samenwerking de boventoon voeren.

Een ander cruciaal aspect dat Vonhof naar voren brengt, is de behoefte aan voorspelbaarheid in het beleid. Met de huidige uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt, klimaatambities en energietransitie, benadrukt hij de noodzaak van beleidsmaatregelen die stabiliteit en duidelijkheid bieden aan ondernemers, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen voor de lange termijn.

Tot slot pleit Vonhof voor vereenvoudiging van regelgeving en procedures. Hij benadrukt dat complexiteit en bureaucratie onnodige obstakels vormen voor ondernemers om te gedijen en innovatie te stimuleren. Door processen te vereenvoudigen en administratieve lasten te verminderen, kunnen ondernemers zich concentreren op waar ze het beste in zijn: ondernemen.

Samenwerking en innovatie als sleutel tot succes

De nauwe samenwerking tussen FHI en MKB-Nederland is volgens Vonhof van essentieel belang voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen. "Als brancheorganisatie vertegenwoordigt FHI specifiek de belangen van haar leden in de technische en industriële sector. De brede vertegenwoordiging van MKB-Nederland omvat diverse branches, waaronder horeca, begrafenisondernemers en BOVAG-leden. Het bundelen van kennis en expertise stelt ons in staat om gezamenlijk belangrijke kwesties aan te pakken die alle ondernemers aangaan," legt Vonhof uit.

Jacco Vonhof voegt toe dat deze samenwerking MKB-Nederland ook in staat stelt om specifieke belangen van verschillende branches naar voren te brengen bij overheidsinstanties, zoals de Tweede Kamer, ambtenaren en departementen zoals Economische Zaken en Sociale Zaken. "We zijn voortdurend in gesprek met beleidsmakers op alle niveaus, zowel binnen als buiten Den Haag, om invloed uit te oefenen op het beleid dat van invloed is op het bedrijfsleven."

“Met de recente benoeming van een nieuwe voorzitter van FHI, die net als zijn voorgangers sterk gelooft in de kracht van samenwerking, blijven we ons inzetten voor de belangen van ondernemers,” zegt Vonhof. "Samenwerking versterkt onze positie en stelt ons in staat om effectief te blijven pleiten voor een gunstig ondernemersklimaat. Dus hoewel er vandaag geen groot nieuws is, gaan we gewoon door met het bevorderen van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven."

Oproep tot actie

Vonhof roept ondernemers op om actief bij te dragen aan de toekomst van Nederland: "We moeten zelf aan de slag. Niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal, in je eigen regio. Tijdens de coronapandemie hebben ondernemers laten zien waartoe ze in staat zijn. Diezelfde geest van innovatie en samenwerking hebben we nu weer nodig," benoemt Vonhof.

“De boodschap van veerkracht en optimisme onderstreept de rol van ondernemers als drijvende kracht achter de vooruitgang in Nederland.” Vonhof benadrukt dat de toekomst van Nederland in handen ligt van degenen die dagelijks kansen zien en benutten, ongeacht de uitdagingen die op hun pad komen. “Ondernemerschap en een positieve instelling zijn essentieel voor de vooruitgang van Nederland. Met vertrouwen, voorspelbaarheid en vereenvoudiging als kernprincipes, en door samenwerking en innovatie te bevorderen, kunnen we gezamenlijk de grote uitdagingen van deze tijd aanpakken en een welvarende toekomst voor Nederland verzekeren,” aldus Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland.