Katalysator Educatie en Innovatie Consortium van start


Er is nu één loket voor ondernemers in life sciences en chemie, die op zoek zijn naar samenwerking met kennisinstellingen: Katalysator. In Katalysator bundelen mbo, hbo en wo hun krachten om vragen vanuit het mkb beter te kunnen plaatsen. Katalysator opereert in de regio Arnhem, Nijmegen, Oss. Katalysator is een samenwerkingsverband van Radboud Universiteit – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, HAN en Rijn IJssel.

Voor ondernemers die de weg naar de kennisinstellingen nog niet weten te vinden vormt Katalysator een toegangspoort. Voor ondernemers die al contact hebben met een van de kennisinstellingen geldt dat hun vraag nu ook doorgespeeld kan worden naar een van de andere onderwijsorganisaties, wanneer hij daar beter past. De kennisinstellingen vullen elkaar aan in expertise en apparatuur en werken samen binnen Katalysator aan projecten voor en met ondernemers. Op deze manier kunnen vragen sneller en effectiever beantwoord worden.

Meer informatie is te vinden op de website van Katalysator: http://www.katalysator-eic.nl/