KNCV seminar over afvalwater


Tijdens WoTS 2018 organiseert de KNCV een seminar over afvalwater. Het zuiveren van huishoudelijk afvalwater is sinds begin vorige eeuw een taak van de waterschappen. Tot eind vorige eeuw was het niet meer dan rioolwater verzamelen, transporteren, beluchten en minder vuil op het oppervlaktewater lozen. Dat MOET beter.

Momenteel vindt er in (afval)waterland een verschuiving plaats van energiegrootverbruiker, naar energie en grondstoffen terugwinning uit de ‘gratis’ bron afvalwater. Voorbeelden van huidige projecten en ideeën: alginaten uit actiefkorrelslib, terugwinning van cellulose en de productie van bioplastics en vetzuren.

Naast de KNCV zal ook de VAP, Vereniging Analisten Pathologie, een seminar organiseren tijdens WoTS. Ook zijn er gesprekken met TI-Coast en de KNVM om een eigen bijeenkomst te houden. Beroepsverenigingen binnen de scope van laboratorium technologie bieden we graag de gelegenheid om tijdens WoTS een eigen seminar te organiseren. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met Wendy Debets.