LabMakelaar sluit zich aan bij MVO Nederland

LabMakelaar sluit zich aan bij MVO Nederland

Door: LabMakelaar Benelux B.V.

LabMakelaar Benelux B.V. streeft naar een sterke circulaire economie. Onze ambitie is dat het vanzelfsprekend wordt om laboratorium apparatuur en meubilair te hergebruiken (upcyclen). Bij upcycling worden de materialen, in tegenstelling tot bij recycling, nog niet van elkaar gescheiden en wordt het product in zijn geheel hergebruikt. Hetzelfde product, opnieuw ingezet.

Een circulaire economie is ook gericht op hergebruik van producten met behoud van kwaliteit en waarde in een eindeloze stroom. Er zijn dan minder grondstoffen nodig voor productie, kosten worden bespaard, de stroom restafval verkleind, en milieubewust gehandeld.

Hiermee wil Labmakelaar Benelux binnen de branche van laboratorium inrichting gezien worden als ambassadeur van upcycling. Men gaat om het laboratorium in te richten dan eerst binnen het circulaire laboratoriumaanbod op zoek naar de benodigde apparatuur. Is het circulair niet verkrijgbaar, dan pas gaat men op zoek naar nieuw.

 

Om onze ambitie een extra impuls te geven, hebben wij ons als partner aangesloten bij MVO Nederland.
MVO Nederland vertegenwoordigt innovatief en duurzaam ondernemend Nederland.

 

Wij helpen u graag met het inrichten van uw laboratorium op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier. Neemt u contact met ons op om te weten hoe wij u kunnen helpen.