LabNL 2021 gaat niet door in september

LabNL 2021 gaat niet door in september Door: FHI federatie van technologiebranches

Afgelopen maandag hebben wij alle exposanten bericht dat we op basis van de uitkomsten van de persconferentie op 13 augustus jl. een besluit zouden nemen met betrekking tot LabNL 2021. Wij informeren u nu dat vanuit de betrokken FHI-besturen is besloten om LabNL 2021, gepland van 28 tot en met 30 september, geen doorgang te laten vinden.

In juni hadden de bestuursleden van onze organiserende vereniging FHI de hoop en verwachting dat de 1,5 meter maatregel zou komen te vervallen eind september. En dat we op basis van alleen de Corona Check app een veilige beurs zonder 1,5 meter konden aanbieden. Uit de persconferentie van afgelopen vrijdag blijkt die zekerheid er nog niet te zijn.  

Door de voortdurende coronamaatregelen en de onzekerheid rondom het mogelijk afbouwen van deze regels, zijn er te weinig mogelijkheden om onze leden en beursdeelnemers een goede beurservaring te bieden. Met name de regels rondom de 1,5 meter maatregel zorgen in onze ogen voor te veel beperkingen op de beursvloer. Denk aan het verbreden van gangpaden naar 6 meter breed of het hanteren van eenrichtingsverkeer in de gangpaden en het beperken van het aantal bezoekers op uw stand. Daarnaast verhoogt deze maatregel de drempel voor een geslaagd beursbezoek.

Het eerstvolgende beslismoment vanuit de overheid om de 1,5 meter maatregel wel of niet te laten vervallen komt voor ons op een te laat moment (13 september). Een gedegen voorbereiding voor een geslaagde beursdeelname is dan niet meer mogelijk. Deze onzekerheid heeft ook een negatieve impact op de bezoekerswerving van de beurs. 

De beursorganisatie bekijkt, samen met de Jaarbeurs, momenteel de mogelijkheden om LabNL te verplaatsen naar november of naar de eerste twee weken van december 2021. In dat onderzoek is ook de stem van de exposant van belang. Exposanten kunnen via deze link aangeven of zij wel of niet voornemens zijn deel te nemen aan LabNL wanneer deze in november of december kan worden gehouden. Deadline voor het invullen van deze mini-enquête is vrijdag 27 augustus 2021.

Exposanten die zich voor LabNL 2021 hebben ingeschreven behouden hun stand (en stand positie). De verwachting is dat wij in de week van 30 augustus exposanten nader kunnen informeren over het eventuele verplaatsen van de beurs. Tot die tijd hoeven beursdeelnemers niets te doen met hun huidige inschrijving.

Uiteraard is onze teleurstelling groot dat de beurs niet zal doorgaan in september. Voor vragen kunt u het beste contact opnemen via labnl@fhi.nl.  

We bedanken exposanten en bezoekers voor hun begrip en wensen iedereen veel goede moed in deze tijden.

Meer informatie kunt u ook vinden in onze FAQ voor bezoekers of exposanten