Leren over kwaliteitsborging door juiste kalibratie


x-pedition_kalibratieDe kwaliteit van een onderzoek en de bijpassende correcte waarden zijn sterk afhankelijk van goed gekalibreerde apparatuur en goede kennis van onderzoek. Tijdens de beurs is het mogelijk om hier meer van te leren. Tijdens de X-pedition Kalibreren & Kwaliteit kunt u door het zien van demonstraties bij deelnemende stands, meer te weten komen over de juiste wijze van kalibreren en valideren, normeringen en opleidingen. Ook biedt het seminar Kalibratie & Kwaliteit de mogelijkheid om meer te leren over kalibratie en het borgen van kwaliteit.

De X-pedition Kalibreren & Kwaliteit is een praktische methode om heel specifiek kennis en informatie over kalibreren, valideren en normeringen te verkrijgen. Zo vertelt Avans+ over de opleidingsmogelijkheden op gebied van Kalibratie & Kwaliteit, wordt bij Sigma-Aldrich uitleg over standaarden gegeven en adviseert Gilson u in het kader van ISO 8655 over het onderhoud en de kalibraties van uw pipetten. Daarna leert u bij Lab-Qacademy meer over herleidbaarheid voor optimale werking van uw apparatuur, toont Mettler-Toledo hoe u het weegproces kunt kalibreren en kunt u bij NovaVeth nog een pipetcheck doen. Bij het voltooien van deze route langs alle bedrijven ontvangt u een leuk presentje.

In het seminar Kalibratie & Kwaliteit start VSL met een uitleg over herleidbaarheid en hoe dit begrip bijdraagt aan juiste kalibratie. Vervolgens toont Deerns wat de eisen zijn van de testomgeving oftewel de inrichting van het lab en hoe deze bijdraagt aan de kwaliteit. Daarna volgen vier verschillende ervaringsverhalen waarbij uitgebreid wordt stil gestaan bij de praktijk. Sprekers vanuit chemie, farma, ziekenhuizen en industrie delen hun kennis en ervaringen.

Vergroot uw kennis op gebied van kalibratie, validatie en normeringen en neem deel aan de X-pedition of bezoek het seminar.

Bekijk de website voor meer informatie en via de registratiemodule kunt u zich gratis aanmelden voor de X-pedition en het seminar.