Meet wat je eet, tijdens de Voeding X-pedition


‘Je bent wat je eet’, wordt weleens gezegd. Maar wat weten we over de herkomst van ons voedsel, of het authentiek of zelfs veilig is? Tijdens de Voeding X-pedition ontdek je bijvoorbeeld; welke toevoegingen er zijn gedaan, hoeveel energie er echt uit energiedranken komt en hoe hoog vet- en vochtgehaltes in voeding kunnen zijn. Dit alles gaat via demonstraties van analytische apparatuur bij deelnemende stands. Daarnaast vertellen experts in het seminar Analytisch meten in Voeding welke analysetechnieken bij onderzoek naar voeding en voedselauthenticiteit worden toegepast.

Bij de Voeding X-pedition bepaalt u zelf welke zes analysetechnieken u van de acht deelnemende stands bezoekt. U kunt kiezen uit de volgende deelnemende bedrijven; HACH toont een online TOC-analyzer voor zuivelmeting, Ocean Optics een Flame-NIR spectrometer om zoetheid te bepalen, de CEM ORACLE bij Beun- de Ronde meet vet- en vochtgehalten, MERCK demonstreert een praktische filtratie unit, Anaspec Solutions heeft de Quant FT_NIR paraat om het ontbijt te testen, bij Salm en Kipp worden suikers bepaald met de Biochemische Analyzer, het meten kleuradditieven wordt bij Gilson met de GX274 ASPEC gedaan en bij BÜCHI wordt kwaliteit gemeten met online NIR spectroscopie.

Ook wordt bij elke stand uw kennis getest, via een vraag over de specifieke analyse techniek. Bij het juist beantwoorden van de vragen ontvangt u aan het einde van de X-pedition een Smartwatch. Hiermee kunt u ook testgegevens van u eigen lijf meten en daarmee gezond omgaan.

Op woensdag 5 oktober vindt het seminar Analytisch meten in Voeding plaats, waarbij aspecten van voedselauthenticiteit, allergenen, geur- en smaakstoffen en het traceren van pesticiden in voeding aan de orde komen. Doordat experts en ervaringsdeskundigen aan het woord komen, worden analysetechnieken en methodieken gedeeld. Zo wordt de voedselauthenticiteit en fraude toegelicht door Saskia van Ruth van Wageningen UR, belicht Bruno De Meulenaere van Universiteit Gent het belang van correct meten bij allergenen en worden analysetechnieken van geur en smaak door IFF besproken.

Klik hier voor meer informatie. Via de registratiemodule kunt u zich aanmelden voor gratis deelname aan de Voeding X-pedition en het seminar.