Mijd de spits: een hoopvol verhaal van Netbeheer Nederland

Mijd de spits: een hoopvol verhaal van Netbeheer Nederland Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Donderdag 30 mei vierde FHI de voorzitterswissel bij Van der Valk in Hoorn. Met wederzijdse dankbetuigingen nam Dirk Stans symbolisch de voorzittershamer van Willem van Raalte over. Dirk Stans is voor een periode van vier jaar verkozen tot voorzitter van FHI.

Deze dag staat in het teken van de voorzitterswissel. Daarnaast maakt FHI van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te verrassen met twee inhoudelijke presentaties. Jacco Vonhof, MKB-Nederland, en Hans-Peter Oskam, Netbeheer Nederland, delen hun visie, zorgen en ondernemersmentaliteit met het publiek.

Mijd de spits: een hoopvol verhaal van Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland staat voor een enorme klus. De Nederlandse energie infrastructuur was honderd jaar geleden zeer vooruitstrevend. Nu liggen er op veel plaatsen nog steeds dezelfde kabels in de grond. Ze voldoen, in zekere zin, maar zijn wel hoog nodig aan vervanging toe. Hans-Peter staat zelfverzekerd op het podium en zegt met een verontschuldigende blik: “Wij Nederlanders lossen problemen alleen op wanneer ze echt héél groot zijn.”

Nederland is er nu pas van overtuigd dat het probleem groot genoeg is. Het is tijd om aan de slag te gaan. De netbeheerders krijgen er acht miljard per jaar bij.

Hans-Peter opent zijn presentatie met de stelling dat alle ondernemers energie-ondernemers zijn. Zij zetten energie om in producten en diensten. De energietransitie staat daarom gelijk aan een energie-ondernemerschap transitie. En het goede nieuw is dat de energievraag zo hard groeit dat de netbeheerder het niet kan bijhouden. De energievraag groeit met 50 procent per jaar.

“De bedrijven die in 2025 nog bestaan, zijn de bedrijven die slim omgaan met hun energie gebruik en verbruik,” zegt Hans-Peter. Alle ondernemers moeten ervan doordrongen raken dat het noodzakelijk is om slim met energie om te gaan. Processen die veel energie vragen moet je verplaatsen naar de dal-momenten. Zowel om het netwerk op de been te houden, maar ook omdat we in de nabije toekomt de netbeheerders veel strenger gaan kijken naar de pieken en dalen in de energievraag. Ondernemers worden gevraagd hierin mee te denken en op in te haken. Dit kost tijd – die Nederland niet heeft – maar bovenal vraagt dit om gedragsverandering. “We kunnen niet meer met z’n allen op maandag ochtend de fabrieken allemaal tegelijk opstarten.” Hier moeten we “verslimmen,” zegt Hans-Peter gedreven. “We moeten het samen doen. Wij hebben jullie nodig.”

Afsluitend vertelt Hans-Peter wat hij geleerd heeft: “Een te dikke kabel bestaat niet.” Ruimte op het net trekt ondernemers aan. “We moeten het omdraaien,” verzucht hij. “Niet aanbod volgt uit vraag. Maar vraag volgt uit aanbod.”

 

Klik hier voor presentatie van Hans-Peter Oskam.