Proef voor zuiveren van medicijnresten uit afvalwater

Waterzuivering

Waterschappen hebben grote moeite om medicijnresten effectief uit afvalwater te filteren. Met een proefproject in een zuiveringsinstallatie en vrijgemaakt geld vanuit de overheid wordt geprobeerd het probleem met nieuwe filtertechnieken aan te pakken.

In de waterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel wordt rioolwater gezuiverd waarna het water op de rivier de Aa wordt geloosd. Omdat de Aa tevens dienst doet als drinkwaterbron is het zaak om de hoeveelheid medicijnresten zo klein mogelijk te houden.

UV-filtering

Het Waterschap Aa en Maas wil een nieuwe filtertechnologie testen in een poging meer medicijnresten uit het water te filteren. Het waterschap heeft een proefinstallatie gebouwd op basis van UV-H202-techniek. Door vervuild water met ultraviolet licht te filteren in combinatie met waterstofperoxide hopen de onderzoekers tot 80 procent van de medicijnresten uit het water te halen.

Voor dit project krijgt Waterschap Aa en Maas een overheidsbijdrage van 400.000 euro. In totaal heeft het kabinet 30 miljoen euro gereserveeerd om nieuwe filtertechnieken te ontwikkelen.

Door de vergrijzing groeit het geneesmiddelgebruik in Nederland. Indien er geen betere filtertechnologie wordt ontwikkeld ontstaan er op termijn problemen voor vissen. De zuiveringskosten gaan dan ook omhoog.