RIVM bijeenkomst over Duurzaamheid

RIVM bijeenkomst over Duurzaamheid Door: FHI

De Rijksoverheid streeft naar een duurzame samenleving. Daarom let het Rijk niet alleen op de prijs van wat het koopt, maar ook op de effecten van die aankopen op het milieu en sociale aspecten.

De Rijkscategorie Laboratorium, ondergebracht bij het RIVM, zet zich in om deze uitgangspunten waar te maken. Op dinsdagmiddag 17 maart aanstaande organiseert het RIVM de bijeenkomst “Duurzaamheid in het Laboratorium”.

Samen met belanghebbenden, ook buiten de Rijksoverheid, gaat men in deze bijeenkomst aan de slag met vragen zoals:

  • Waar liggen de mogelijkheden om duurzaamheid toe te passen in de hightech omgeving van het laboratorium?
  • Waar zien laboratoriummedewerkers mogelijkheden? Wat kunnen marktpartijen momenteel bieden?
  • Waar wachten vraag en aanbod op elkaar?
  • Waar kunnen laboratoria gezamenlijk ambities formuleren en focus aanbrengen?
  • Waar liggen kansen voor marktpartijen voor investeringen en ontwikkeling?

Het RIVM nodigt de leden van FHI Laboratorium Technologie uit om deel te nemen aan dit interactieve programma. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze middag, stuur dan een mail aan Wendy Debets. Wij sturen de relevante informatie dan aan u door.