Samenwerking met Fenelab

Samenwerking met Fenelab

Door: FHI Digitale Service

De branche Laboratorium Technologie werkt regelmatig samen met Fenelab. Fenelab is de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Fenelab maakt zich sterk voor de gemeenschappelijke belangen van de leden op het gebied van o.a. accreditatie en normering zowel in nationaal als in internationaal verband, kalibratie, onderwijs & arbeid, arbo(catalogus), RI&E en public relations. De samenwerking krijgt vorm op het gebied van de organisatie van activiteiten en netwerkbijeenkomsten.

Zo verzorgt Fenelab een spreker over meetonzekerheden tijdens LabAnalyse in september. Daarnaast is er overleg over de gezamenlijke organisatie van een seminar over kalibratie en kwaliteit tijdens WoTS 2018. Vertegenwoordigers van beide brancheorganisaties hebben de afgelopen tijd bijeenkomsten bezocht om kennis te maken met elkaars netwerken. Meer informatie over Fenelab vindt u op de website.