Seminar over nieuwe detectie methoden


Tijdens WoTS 2018 wordt in het kader van Analytisch meten een seminar georganiseerd met als thema “Nieuwe Detectie Methoden”. Detectiemethoden worden steeds gevoeliger en detectiegrenzen verschuiven. Tijdens dit seminar komen de laatste technieken aan bod en delen deskundigen hun kennis en ervaring. Ook onderwerpen als validatie methoden en meetonzekerheden zullen ter sprake komen.

Het seminar wordt gecombineerd met de X-pedition “Analytisch meten in de (petro)chemie”. Hierbij leggen bezoekers, werkzaam in de (petro)chemie, een tour af langs een zestal bedrijven die de nieuwste trends en ontwikkelingen laten zien op het gebied van analytisch meten.

Wilt u participeren in de X-pedition of meedenken over het seminar? Op dinsdag 11 januari 2018 vindt het tweede overleg plaats over dit thema. Uw bijdrage is zeer welkom! U kunt zich aanmelden voor de X-pedition en het overleg via deze link.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar Susanne van Boxtel of neem telefonisch contact op via (033) 465 75 07.