Seminar Veilig werken met onveilige stoffen

Seminar Veilig werken met onveilige stoffen Door: FHI federatie van technologiebranches

Tijdens het seminar op donderdag 29 september belichten vijf experts vanuit diverse invalshoeken veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in het laboratorium. Zij gaan onder meer in op de branche Risico Inventarisatie & -Evaluatie voor laboratoria en de impact van incidenten in een lab. Ervaringsdeskundigen delen hun expertise en methodieken met als doelstelling om bewustwording te creëren over de risico’s én om handvatten aan te reiken hoe risico’s te beperken.

Volgens de wetgeving moet de Arbo risico-inventarisatie voor gevaarlijke stoffen volledig zijn en alle risico’s beschrijven. De stoffen en de bijbehorende risico’s moeten worden opgenomen in een stoffenregister. Maar hoe ga je daar als werkgever mee om, en wat is ‘volledig geïnventariseerd’? In een laboratorium zijn immers enkele tientallen, zo niet honderden, gevaarlijke stoffen aanwezig. Arco Engelen van HumanNova gaat tijdens het seminar kort in op het verschil in Arbowetgeving en milieuwetgeving voor laboratoria. Ook geeft hij een voorbeeld hoe een stoffenregister op te zetten.

Marieke Schenkel van Polygon Nederland bespreekt de impact van brand- en waterschades in laboratoria. Waar moet je aan denken als een calamiteit een laboratorium overvalt, wat is de rol van de Stichting Salvage en de brandweer hierbij, wat is mogelijke gevolgschade en wat zijn de persoonlijke gevolgen? Daarnaast komen de te nemen acties na een calamiteit in een laboratorium aan bod. Ook bespreekt Marieke de impact van vrijgekomen schadelijke stoffen en HCL.

Bekijk het volledige programma op de website.

Dit seminar heeft aansluiting op de X-pedition Veiligheid op het lab. U kunt kosteloos inschrijven voor een bezoek aan de beurs, dit seminar en de X-pedition via het online registratieformulier.