Testkamers van Weiss Technik zonder gefluoreerd gas vanaf 2025

Testkamers van Weiss Technik zonder gefluoreerd gas vanaf 2025 Door: Weiss Technik Nederland B.V.

 

 

CO2 conversie
Omschakeling naar koudemiddel R744 (CO2)

De herziene EU-regelgeving inzake gefluoreerde broeikasgassen is van kracht sinds 11 maart 2024. De introductie van de categorie ‘zelfstandige koelapparatuur’ betekent dat bijna alle nieuwe omgevingssimulatiesystemen (klimaatkasten) tegen januari 2025 moet zijn omgebouwd naar nieuwe koelmiddelen – in plaats van 2030 zoals oorspronkelijk gepland. Uitzonderingen gelden alleen voor “veiligheidseisen”.

Alleen brandbare gassen of CO2 (R744) bereiken de nieuwe limiet van 150 voor het “Global Warming Potential (GWP). Omdat temperatuur- en klimaattestkamers naast een koelmachine ook een verwarmingssysteem gebruiken, zijn brandbare koudemiddelen geen optie. Weiss Technik heeft dit al bewezen met de introductie van het koudemiddel R469A/WT69 in 2019 en heeft zijn eigen stoffenmengsels laten certificeren met de classificatie A1 (niet brandbaar, niet giftig). Componenten voor CO2-koelmachines waren destijds niet beschikbaar voor gangbare apparaatformaten of waren te duur. Dit is de afgelopen jaren veranderd.

De heersende druk in CO2-koelunits (d.w.z. 57 bar, zelfs bij 20°C) vereist hogedrukbestendige componenten tot 120 bar. Deze zijn nu verkrijgbaar in de kwaliteit die vereist is voor omgevingssimulatiesystemen en zijn intensief getest door Weiss Technik. De testkamers, die uitsluitend op CO2 draaien, worden momenteel opgeleverd aan bètatesters.

CO2 met de identificatie R744 is een uiterst efficiënt koelmiddel dat vele voordelen biedt tot aan de fysieke limiet bij −56°C. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van kleinere componenten die energiezuiniger zijn. Ook is het geluidsniveau van de kasten lager. En de aanschafkosten zijn lager vergeleken met dure −70°C cascadesystemen. Bovendien is de verordening inzake gefluoreerd gas niet van toepassing op zuivere CO2-koelunits. Dit betekent dat de daarin vastgelegde lektesten niet van toepassing zijn.

Weiss Technik zal tegen eind 2024 een groot deel van het −40°C-bereik omschakelen naar CO2 met GWP 1. In de loop van het jaar moeten klanten zich voorbereiden op de stopzetting van veel apparaatmodellen die momenteel R449A als koelmiddel gebruiken . Bestellingen voor systemen die draaien met eerdere koudemiddelen kunnen nog tot najaar 2024 worden geplaatst (afhankelijk van de levertijd). Ze moeten echter tegen het einde van het jaar geleverd worden, zodat ze verder kunnen worden geëxploiteerd.

Meer informatie & FAQ

Bron: Weiss Technik GmbH