“The only limitation is your imagination” als motto voor connectiviteit


LabAutomation 2018 heeft als rode draad het actuele thema “data integriteit”. Prof. dr. Bert Niesters verzorgt de keynote presentatie en behandelt dit onderwerp. In zijn voordracht bespreekt hij een aantal voorbeelden die binnen het laboratorium operationeel zijn en “bottom up” zijn ontwikkeld. Ook Paul Schrevel van Solution Too bespreekt data integriteit, waarbij hij focust op de invalshoek van verschillende stakeholders binnen het totale werkproces en wat een integrale aanpak van data integriteit voor hen betekent.

Binnen de klinische virologie is moleculaire diagnostiek van essentieel belang. De afgelopen 20 jaar hebben wij diverse automatiseringssystemen gezien die ervoor hebben gezorgd dat de werkzaamheden efficiënter zijn geworden. Dit komt zowel de patiëntenzorg als de patiëntveiligheid ten goede. Connectiviteit naar een LIMS, een EPD en onderling blijkt nog steeds voor een aantal uitdagingen te zorgen. Onterecht! In zijn voordracht bespreekt prof. dr. Niesters diverse voorbeelden. Het motto “The only limitation is your imagination” staat hierbij centraal, met hierbij de ISO15189:2012 als leidraad en hulpmiddel.

Data integriteit is al een aantal Jaren een “buzz word”, maar wat houdt het nu werkelijk in voor de verschillende stakeholders binnen het bedrijf. De regelgeving is inmiddels uitgekristalliseerd en duidelijk. De toepassing is dat voor veel bedrijven nog altijd niet. Een goede toepassing van de regelgeving vereist een integraal plan van aanpak. Hiervoor is goede kennis van de werkprocessen en informatiestromen van belang. Deze moeten ondersteund worden door een landschap van applicaties die uiteindelijk de basis vormen van de data integriteit aanpak. De stakeholders maken ieder slechts gebruik van een deel van de applicaties. Paul Schrevel van Solution Too focust zich in zijn presentatie op de integrale aanpak van data integriteit.