Trendonderzoek: in belang van de gehele branche


Recent is de uitvraag voor het halfjaarlijkse trendonderzoek uitgestuurd aan de deelnemende leden. Het aantal bedrijven dat gegevens aanlevert neemt de laatste jaren af. Martin Zwinkels, managing director van Greiner Bio-One ziet geen reden om niet deel te nemen en doet een oproep aan alle leden.

“Marktgegevens, wat zouden we zonder moeten? Het is niet zozeer informatie, die iets zegt over onze positie in de markt, maar meer iets over de markt, waarin wij opereren. Het is informatie waarop wij onze strategie kunnen bepalen. Dat is het belangrijkste argument richting hoofdkantoren, die terughoudend zijn in het verstrekken van die informatie. Aan de ene kant willen organisaties soms zelf niets bijdragen aan deze informatisering, maar vragen zij vervolgens de vestigingen wel, wat hun marktaandeel is. Groeit de markt, daalt deze of is de markt stabiel? Het FHI trendonderzoek geeft daarvoor een redelijk accurate indicatie.

Die accuraatheid is echter in gevaar, wanneer er niet voldoende deelnemers zijn, die de data aanleveren. Het aanleveren van die data betreft twee keer in het jaar minder dan 20 minuten werk. Zelfs al zou het meer werk zijn, om een gedetailleerder beeld van de markt te hebben, dan nog zou het de moeite waard zijn. De gegevens in het trendonderzoek zijn gesplitst naar branche maar niet te herleiden naar de individuele deelnemer. Kortom, er zijn eigenlijk geen redenen, om geen bijdrage te leveren. Dus kom op, FHI-leden, doe mee in het belang van iedereen.”

Wanneer u deelneemt aan het trendonderzoek ontvangt u ook het bijbehorende rapport. Heeft u in het verleden aangeven niet mee te willen doen maar wilt u toch weer participeren? Stuur dan een mail aan rachel@fhi.nl en dan nemen wij u weer op in het deelnemersbestand. Deelname aan het trendonderzoek is kosteloos.