Veilig omgaan met chemicaliën


Veilig omgaan met chemicaliën is niet alleen een kwestie van het verstrekken van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, het publiceren van veiligheidsvoorschriften of gebruik maken van de meest geavanceerde apparatuur. Michael Siebold van Merck Group bespreekt in zijn presentatie de belangrijkste succesfactoren van veilig omgaan met chemicaliën. Corné Bulkmans van Muopo gaat in op de inventarisatie van aanwezige chemicaliën in relatie tot de beoordeling zoals de I-szw dit vraagt.

Michael Siebold, Head of Hazard Communication and Chemical Regulations bij Merck Group, gaat in zijn presentatie in op leiderschap. Het verhogen van het niveau van veiligheid binnen een organisatie is gebaseerd op leiderschap en niet zozeer op management. Het gaat om het veranderen van gedrag en het voortdurend op verantwoorde wijze handelen. Ook geeft hij in zijn presentatie inzicht in hoe Industrie 4.0 van invloed kan zijn op het werken met chemische stoffen in een laboratorium.

Corné Bulkmans van Muopo stelt in zijn presentatie de vraag of de huidige eis met betrekking van de inventarisatie van aanwezige chemicaliën niet wat te overdreven is voor een laboratorium. Zijn er geen slimme en effectievere wijze om de blootstelling aan chemicaliën in kaart te brengen dan tijdrovende schattingsmodellen (stoffenmanager, etc.) of geldverslindende metingen? Hij denkt van wel en wil tijdens deze presentatie inzicht geven hoe je op een efficiënte en slimme wijze de beoordeling kunt uitvoeren zodanig dat je geen onnodige tijd en geld verspilt en mogelijk zelfs meer bewustzijn kunt creëren.

Wilt u deze presentaties bijwonen? Registreer dan nu voor een bezoek aan LabSafety.