Veiligheid belangrijk onderwerp tijdens WoTS 2018


Veiligheid op het lab staat vaak hoog op de agenda bij labmanagers, veiligheidsfunctionarissen en QHSE managers. U kunt dan denken aan de veiligheidsaspecten die komen kijken bij het inrichten van een nieuw laboratorium, het omgaan met gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën en biologisch materiaal maar ook aan risico analyses en wet & regelgeving. Ook de menselijke factor is een belangrijk aandachtspunt. Tijdens WoTS 2018 wordt aan het onderwerp veiligheid ruim aandacht besteed. Op de planning staan een seminar en X-pedition rondom dit thema.

Op donderdag 12 oktober brainstormen we met exposanten over het thema, de invulling van het seminar en over mogelijke onderwerpen voor de bijbehorende X-pedition. Heeft u belangstelling in dit onderwerp en wilt u hierover meepraten? Meld u dan nu aan voor het overleg via deze link.

Voor vragen kunt u terecht bij Wendy Debets.