Veiligheid op het lab


Veiligheid op het laboratorium is van essentieel belang voor zowel de mens als apparatuur, chemicaliën en het eindproduct. Tijdens WoTS wordt dit thema uitgebreid belicht, door de combinatie van praktische informatie op de beursvloer via een X-pedition én kennisdeling door ervaringsdeskundigen in een seminar. Op deze wijze wordt gewerkt aan de bewustwording van de risico’s in het laboratorium. Dagelijks is het mogelijk om deel te nemen aan de X-pedition Veiligheid op het lab, door diverse stands te bezoeken wordt via demonstraties informatie over veiligheid gegeven.

Als bezoeker, kunt u zelf uw route samenstellen door een selectie te maken uit negen deelnemende stands, op elke stand wordt een ander onderwerp gedemonstreerd. Onderwerpen als persoonsbescherming, juiste inrichting van het lab, schone lucht en het waarborgen van (brand)gevaarlijke stoffen worden d.m.v. simulaties en demonstraties getoond. Door uw eigen selectie te maken van te bezoeken stands, ontvangt u de voor u relevante informatie over veiligheid. Ook zal uw kennis getest worden, want bij elke stand wordt een vraag over veilig werken in het lab gesteld. Bij het juist beantwoorden van de vragen ontvangt u aan het einde van de X-pedition een passend presentje.

Op dinsdag 4 oktober zal het seminar met als titel ‘LabSafety seminar plaatsvinden, waarbij aspecten zoals veilig gedrag, normen, correct inrichten en risicoanalyses aan de orde komen. Doordat experts en veiligheidsfunctionarissen aan het woord komen, worden ervaringen en methodieken gedeeld. Zo wordt de norm NEN-EN-ISO 15189 toegelicht vanuit de NEN commissie, belicht het Ministerie van Veiligheid en Justitie het belang van correct omgaan met chemicaliën en wordt veiligheid van het lab in missietijd door Ministerie van Defensie besproken. In het tweede deel van de ochtend komen vooral gedrag en bewuste keuzes maken aan de orde, door gedragsexpert Filip Janssens en ervaringsdeskundigen van Rijnstate Ziekenhuis en ALcontrol Food & Water.

Online vindt u meer informatie over het LabSafety seminar en/of de Veiligheid op het lab X-pedition. Via de registratiemodule kunt u zich aanmelden voor gratis deelname.