Volop activiteiten in 2019

Volop activiteiten in 2019

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Voor 2019 staan weer veel activiteiten op de planning. In het eerste kwartaal vinden de Workshop Microbiologie & Data Science, LabAutomation 2019 en de bijeenkomsten rondom de statistiekgroepen plaats. Deze bijeenkomsten staan al grotendeels in de stijgers, maar we zijn ook druk bezig om de overige activiteiten voor 2019 op poten te zetten. Uw bijdrage of input daarvoor is meer dan welkom.

Op 21 mei staat het tweejaarlijkse event LabSafety op het programma. Veiligheid in het lab is een belangrijk onderwerp waar we jaarlijks aandacht aan besteden. Heeft u belangstelling voor deelname aan het event of heeft u een relevante spreker in gedachten? Neem dan contact op met Rachel van den Tweel via rachel@fhi.nl.

De in 2018 geannuleerde ledenbijeenkomst over E-procurement wordt gepland in Q2. We zijn momenteel druk bezig om invulling te geven aan het programma. De workshop Laboratorium Technologie voor Dummies zal ook in 2019 twee keer gehouden worden. Zodra de exacte data bekend zijn, vindt u deze op de website.

Na de zomervakantie verwachten we twee diagnostiek workshops te plannen, namelijk op het gebied van pathologie (in samenwerking met de VAP) en klinische chemie. Verder is een nieuwe workshop Kalibratie & Kwaliteit in ontwikkeling.

Begin november vindt LabAnalyse 2019 plaats. Tijdens de brainstorm met oud-deelnemers is besloten om een event te organiseren met een brede insteek, gericht op (petro)chemie en food & feed. De inschrijving hiervoor gaat begin februari open.

Voor alle activiteiten geldt dat uw deelname en betrokkenheid bijzonder op prijs worden gesteld.
Vragen of suggesties? Neem contact met ons op via wendy@fhi.nl.