Webinar ‘Bewust omgaan met persoonlijke data in het lab’ – stelling Bert Eussen

Zonder extern toezicht interpreteert iedereen de AVG richtlijnen op zijn manier. Zorg voor een praktijkgerichte modulaire aanpak vanuit het data perspectief en niet vanuit de bestaande organisatie!

Stelregel: Data curation by design.

Om op de werkvloer AVG-proof te kunnen werken moeten eerst de kaders duidelijk zijn ten aanzien van de proces organisatie, de data verantwoordelijkheid en data toegankelijkheid. De huidige veranderingen gaan zo snel op zowel applicatie als service niveau, dat processen inwisselbaar moeten kunnen worden toegepast zonder dat het organisatie model volledig moet worden aangepast. Op de laboratoriumvloer komt het steeds vaker voor dat deel processen worden uitbesteed. Dit vergt een doordachte service gestuurde proces structuur die een bestaande organisatie vaak onder druk zet. De data verwerkersovereenkomst (ook een AVG richtlijn) speelt hierbij een cruciale rol en zou naast extern ook intern moeten worden toegepast. Een duidelijke service structuur zorgt er ook voor dat ICT-toepassingen eenvoudiger te integreren zijn.

Een steeds terugkerende vraag, van wie is de data en wat mag ik er mee doen zou met een duidelijk Data-Governance concept, wat natuurlijk moet starten bij de burger en bij de verschillende services moeten worden ingebouwd. Je ziet dat dit belangrijke concept ontbreekt of vaak onder belicht is.

Als de service structuur duidelijk is kunnen deze hun invulling geven ten aanzien van nummer structuren, data-formats en meta data-elementen.  Deze elementen zijn weer van belang om de data te kunnen archiveren, terug te vinden en gecontroleerd beschikbaar te stellen in een begrijpelijk format. Dit laatste is wederom een AVG vereiste, zodat hergebruik mogelijk is. Het digitale archief is een steeds belangrijker component van samenwerking en een eventuele bron van extra inkomsten.

Bert Eussen, Datamanagement Genomics bij Erasmus MC

Webinar ‘Bewust omgaan met persoonlijke data in het lab’
Donderdag 1 oktober 2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur