Activiteitenvelden

De activiteitenvelden van FHI bestaan uit Marketing, Netwerken, Diensten en Belangenbehartiging.

Marketing

Sinds de oprichting van de vereniging in 1956, toen onder de naam HET Instrument, is collectieve marketingactiviteiten een belangrijke pijler. De gezamenlijke aanpak kenmerkt de marketingactiviteiten, zoals beurzen, evenementen en workshops, die voor en door de leden worden georganiseerd. Deze activiteiten bevatten een sterk thematisch én technologische karakter. Maar ook diverse marktonderzoeken, welke gaan van bedrijfseconomisch naar product- en marktcijfers. Klik hier voor meer specifieke informatie.

Netwerken

Het opdoen van kennis door onderling contact van de leden, komt in het netwerken bij diverse bijeenkomst van FHI naar voren. Dit gebeurt veelal bij de Algemene Ledenvergadering én bij de jaarlijkse managementsessies met een bekende spreker, deze laatste is voor alle leden van de branches toegankelijk. Ook zijn er heel gerichte netwerkbijeenkomsten, die bijvoorbeeld een inkijkje bij een klant bieden of gekoppeld zijn aan een overleg voor een event. Voor meer specifieke informatie, klik hier.

Diensten

FHI biedt een breed scala aan diensten die bijdragen aan de bedrijfsvoering. Denk aan kortingen op verzekeringen, ARBO-diensten, credit management, allemaal ter ondersteuning. Daarnaast zijn er nog modelovereenkomsten op gebied van in- en verkoop, service, arbeidsvoorwaarden, gezamenlijke R&D en meer. Ook zijn er verschillende HRM -diensten, zoals Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst, RI&E, de LinkedIn-groep FHI-HR Managers, salarisonderzoek en het FHI-HRM actualiteitenseminar. En hebben we een jurist in dienst voor eerstelijns juridisch advies. Voor meer uitgebreide informatie, klik hier.

Belangenbehartiging

FHI komt ook op voor de belangen van haar leden. Dit wordt op verscheidene gebieden gedaan, zoals een actieve lobby naar politiek Den Haag, door contacten met een lobbyist en het TechnologieManifest. Het door FHI opgerichte Stichting RTA richt zich op Milieu & Recycling. Deze stichting verzorgt onder andere de inzameling van afgedankte apparatuur. Maar er ook de dienst Aanbesteden, waarbij de Tenderservice informatie geeft over nieuw aanbestedingen en er juridische ondersteuning beschikbaar is bij lastige aanbestedingen. En voor Internationaal Ondernemen is er de mogelijkheid om met een gesubsidieerde expert een stappenplan op te stellen. Klik hier voor meer specifieke informatie.