Activiteitenvelden

Marketing diensten

Marketing

Diensten

Voor en samen met u organiseren wij uiteenlopende marketingactiviteiten die bijdragen aan uw bedrijfsvoering. Collectieve marketing is onze kracht, we focussen op specifieke thema’s en technologie staat altijd centraal.

We organiseren vakbeurzen, events en online kennisweken waar u klanten ontmoet. Daarnaast verzorgen wij marktonderzoeken, facliteren netwerkmomenten en ondersteunen u bij uw online profilering door middel van Digitale Service.

 

Wij ondersteunen u met uiteenlopende diensten die een bijdrage leveren aan uw bedrijfsvoering. Zoals korting op verzekeringen, ARBO diensten, Credit-management, Modelovereenkomsten, HRM diensten en Juridisch advies.
netwerken belangenbehartiging

Netwerken

 

Belangenbehartiging

Wij organiseren verschillende type netwerkbijeenkomsten waar u met andere leden kennis en ervaringen op doet en uitwisselt. Van een ALV met managementsessie tot specifieke kennissessies. Wij komen op voor de belangen van onze leden, voor u. Wij voeren bijvoorbeeld een actieve lobby naar de politiek en bieden het Technologiemanifest aan. Daarnaast kunt u aansluiten bij RTA, en ondersteunen wij u bij lastige aanbestedingen en internationaal ondernemen.