Missie

Missie

De Nederlandse brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie streeft naar technologische innovatie en business creatie voor haar leden. Daartoe ontwikkelt de brancheorganisatie diverse activiteiten op het gebied van collectieve marketing, belangenbehartiging en individuele dienstverlening.

Visie

Het creëren van een zo transparant mogelijke omgeving met gelijke kansen voor iedereen binnen de laboratoriumbranche. 90% van de leden en eindgebruikers maakt gebruik van de diensten.