Skalar Analytical

Skalar Analytical B.V. Uw partner voor nat-chemische automatisering. Skalar is een Nederlandse producent van analysesystemen voor drink-, oppervlakte- en afvalwaters, grond, planten, voedsel, dranken, bier, wijn, kunstmest, farmacie en detergenten. De producten van Skalar: De SAN++ Continuous Flow Analyzer wordt volledig automatisch aangestuurd/ gecontroleerd met FlowAccess® software. CLP/GLP vormen hiervan een integraal onderdeel. Alle nutriënten kunnen geanalyseerd worden, ook moeilijkere analyses zoals Totaal N en P, Cyanide, Fenolen, Fluoride, MBAS enz. Natuurlijk worden deze analyses uitgevoerd conform NEN, ISO, DIN, EPA enz. Daarnaast heeft Skalar een Discrete Analyzer voor geautomatiseerde spectrofotometrische batch analyses voor een grote variatie aan monstertypes en matrices. Een FORMACS TOC/TN analyzer voor de bepaling van TC, IC, TOC, DOC, NPOC, TN en Nitraat + Nitriet. Dit model TOC/TN analyser kan zonder monsternemer gebruikt worden voor grotere monsteraantallen is een monsternemer beschikbaar. Ook analyse van Koolstof en Stikstof in vaste stoffen is mogelijk door de PRIMACS serie analyzers. De Primacs SNC-100 analyzer, die naast de klassieke analyse van TOC, TC, TIC, TN ook in staat is Elementair koolstof (EC) te bepalen. Verder heeft deze analyzer een grote monterwisselaar met 100 posities en een inweegcapaciteit tot 3 gram. De SP2000 Robot analyzer serie voor BZV, kuvettentesten, CZV, pH, geleidbaarheid, LUTUM, titraties, pipetteren, monstervoorbewerking enz. Modulair systeem bijvoorbeeld tot 198 BZV flessen en tot 180 CZV buizen. Een tweede brug mogelijk voor simultane extra applicaties of voor monster voorbehandeling.

Naw gegevens

Tinstraat 12
4823AA Breda
NEDERLAND

Tel: 0765486486
De heer R. Turnhout
info@skalar.com
skalar.com