Openbaar aanbesteden

FHI, ondersteunt door de Tenderservice, informeert leden bijtijds over lopende tenders. Bij klachten en vragen over aanbestedingen, bijvoorbeeld over disproportionele eisen, gebrek aan transparantie en ongelijke behandeling, kan dit worden gemeld bij FHI.

Bij veelvoorkomende klachten wordt – waar mogelijk en gewenst – een collectieve actie genomen. De ondersteuning bestaat uit het stellen van de juiste vragen, het voorleggen van klachten en het voeren van buitengerechtelijke en gerechtelijke procedures. Eerstelijns hulp verloopt via Andreas Meijer.

Voordelen voor u:

  • Het stellen van de juiste vragen via uw brancheorganisatie.
  • Klacht over een aanbesteding? FHI kan namens lidbedrijven een klacht voorleggen. Bij de aanbestedende dienst of de Commissie van Aanbestedingsexperts.
  • Beperken van kosten door middel van een collectief optreden.
  • Deelname aan workshops over aanbestedingsprocedures.
  • Deelname aan de FHI Tenderservice.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andreas Meijer, (033) 465 75 07.