Meldpunt Aanbestedingen

Bij klachten en vragen over aanbestedingen, bijvoorbeeld over disproportionele eisen, gebrek aan transparantie en ongelijke behandeling, kan dit worden gemeld bij FHI. Bij veelvoorkomende klachten wordt – waar mogelijk en gewenst – een collectieve actie genomen.

Als branchevereniging willen wij op de hoogte zijn van collectieve problemen bij aanbestedingen en gericht acties ondernemen als dat nodig is. Daarom is gestart met het Meldpunt Aanbestedingen.

Wat is het meldpunt aanbestedingen?

Met het Meldpunt Aanbestedingen verzamelen wij vragen, klachten, opmerkingen en problemen die leden ervaren met aankomende of lopende aanbestedingen en andere inkoopprocedures. Als wij veel dezelfde meldingen krijgen, kunnen wij de krachten bundelen en als een collectief bemiddelen.

Waarom een meldpunt?

Wanneer wij een vraag ontvangen, gaan wij met het lidbedrijf in overleg. Wij ondersteunen met kennis, kunde of verwijzingen. Vaak zijn wij pas achteraf op de hoogte dat meerdere leden met dezelfde problematiek worstelen binnen een aanbesteding. Met dit meldpunt zijn wij sneller en wendbaarder om te sturen, ondersteunen en vragen op te pakken. Ook is het voordeliger om collectief te procederen.

Wat kunt u allemaal kwijt bij het meldpunt?

Alle vragen, opmerkingen, problemen of klachten die u heeft over de aanbesteding, zoals:

  • het bestek
  • de gunningseisen
  • de omvang van de opdracht
  • de redelijkheid van de vraag

Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gemaakt?

Wij analyseren en interpreteren de ontvangen informatie regelmatig. Als het nodig is, ondernemen wij actie. Denk aan:

  • In gesprek gaan met de aanbestedende partijen of inkooporganisatie
  • Het voeren van onderhandelingen
  • In het uiterste geval starten wij met collectieve gerechtelijke procedures.

U mag ons zelf informeren over mogelijke gewenste acties. Wij brengen u altijd op de hoogte van de ondernomen stappen.

Let op: wij komen dus niet direct in actie wanneer u een klacht heeft gemeld (tenzij u daar expliciet om vraagt). Wanneer meerdere lidbedrijven dus dezelfde meldingen maken, nemen wij indien wij dat nodig achten contact met u op om eventuele vervolgstappen te bespreken.

Hoe zit het met geheimhouding?
Als vanzelfsprekend is geheimhouding geborgd. Geen enkele informatie van een individueel lid wordt gedeeld met een ander lid en/of derde.

Het meldpunt wordt mede vormgegeven door onze vaste juridische samenwerkingspartner van FHI Advies, Bob van der Kamp, gespecialiseerd in inkoop- en aanbestedingsrecht. Klik hier voor meer informatie.