Stichting RTA

Inzameling en recycling van afgedankte elektr(on)ische apparatuur

Op initiatief van FHI is de Stichting Recycling Technologische Apparatuur opgericht. RTA zet zich in voor het op een goede en verantwoorde manier inzamelen en recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur als gevolg van de Regeling afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.

Voordelen voor Nederlandse producenten en importeurs van professionele elektr(on)ische apparatuur:

  • Geen deelnamekosten RTA voor FHI-leden. Niet-leden betalen € 250 per jaar
  • Geen winstoogmerk: zo efficiënt mogelijk registreren en zorg dragen voor de inname en de recycling van AEEA
  • Verzorgen van de wettelijk verplichte rapportages aan het Nationaal (W)EEE Register
  • Belangenbehartiging op het gebied van milieuregelgeving

Contact: Bente Meijer, projectmedewerker Stichting RTA, b.meijer@fhi.nl