Marktinformatie

FHI voert ten behoeve van haar leden diverse marktonderzoeken uit. Leden hebben er baat bij te weten hoe de markt, waarin zij actief zijn, zich ontwikkelt en welke nieuwe trends er ontstaan. Leden kunnen deze gegevens gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De FHI-marktonderzoeken zijn divers. Zo geeft het uitgebreide Brancheonderzoek de sociaaleconomische ontwikkelingen in de branche weer. Terwijl het salarisonderzoek bedrijven in de gelegenheid stelt een indruk te krijgen over marktconforme arbeidsvoorwaarden.

FHI voert de volgende onderzoeken uit:

 

Meten is weten!

‘Meten is weten’ is zeker ook in in onze branche van groot belang. Redenen voor FHI om als brancheorganisatie onderzoek uit te voeren zijn: leden hebben er baat bij te weten hoe de markt, waarin zij actief zijn, zich ontwikkelt en welke nieuwe trends er ontstaan. Leden kunnen deze gegevens gebruiken voor hun bedrijfsvoering. Én met de resultaten is FHI in staat om de belangen van de leden voor het voetlicht te brengen in Den Haag en haar dienstverlening optimaal in te richten.