Events en Netwerk

De FHI-branches realiseren een groeiend aantal thematische en technische events, waarin groepen leden hun technologie presenteren aan geselecteerde marktpartijen. De events zijn vaak eendaagse evenementen waarbij kennisdeling door lezingen én contact met leveranciers via de stands belangrijke onderdelen zijn.

Netwerkbijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten binnen FHI variëren in vorm en groepssamenstelling.  De jaarlijkse managementsessie met een bekende spreker is voor alle leden van de branches en is breed qua opzet en thema. Terwijl er ook heel gerichte netwerkbijeenkomsten zijn, die bijvoorbeeld een inkijkje bij een klant bieden of gekoppeld zijn aan een overleg voor een event.

Klik hier voor een actueel overzicht van events en netwerkbijeenkomsten.