Federatiecongres

FHI Federatiecongres

Elk voorjaar organiseert FHI haar Federatiecongres in Den Haag. Tijdens het Federatiecongres ontmoeten lidbedrijven politici en andere stakeholders rond een actueel thema. Er worden presentaties gegeven door bevlogen sprekers over relevante onderwerpen. Daarnaast is er altijd voldoende tijd om onder het genot van een drankje te netwerken in de mooie Sociëteit de Witte in Den Haag. Bekijk hieronder een overzicht van de thema’s en programma’s van de afgelopen jaren.

April 2019. Klimaatverandering, transitie, herijking, economische kansen, durf, onzekerheid: allemaal thema’s die tijdens het FHI Federatiecongres langskwamen en voor beroering zorgden. De lezing van Ruud Veltenaar zorgde bovendien voor een filosofische benadering van de uitdagingen die voor ons liggen

Federatiecongres 2018
April 2018 Afscheid van Kees Groeneveld en een blik in de cybertoekomst. Beleidsmakers en technologieondernemers werden op het FHI Federatiecongres door inspirerende sprekers, Yori Kamphuis en Sidney Vollmer, getrakteerd op uiteenlopende visies op de cyberwereld van nu en de toekomst. Tijdens het congres werd er tot op ministerieel niveau ook uitgebreid stil gestaan bij het afscheid van oud FHI-directeur Kees Groeneveld.

Mei 2017 Bots, Robots, Blockchain. Wake Up call politiek en tech-branches. Tot 20 miljoen euro kunnen de boetes oplopen voor een bedrijf dat zich na 25 mei 2018 niet houdt aan de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tegelijk is overduidelijk dat verdergaande robotisering, digitalisering en blockchain technologie niet te stuiten zijn. Het kan en het moet, zeker ook in de gezondheidszorg. Maar houden we met elkaar alles beheersbaar binnen ethiekgrenzen?

April 2016 De stuwende kracht van Kennis. Verleden, heden en toekomst. We gaan eerst eens goed kijken naar de grote lijnen van twee eeuwen aan de hand van de begrippen technologie en duurzaamheid. Vervolgens komt aan de orde wat op dit moment hot is in is technologieland, het verhaal van Cisco. En dan is er het moment dat we als brancheorganisatie kleur bekennen.

April 2015 Mens en technologie. Bedreiging of zegen en kans? Robots die de mens de baas worden, artificial intelligence, big data, stamcellen op een chip, de beïnvloeding van hersenfuncties, het zijn hypes van nu. De rol van technologie in de samenleving staat ter discussie. Als federatie van technologiebranches kan en wil FHI die discussie niet uit de weg gaan, integendeel.

Societeit De Witte Den Haag
April 2014 Meer met Minder. Investeren in kostenreductie en meeropbrengst, sleutelrol voor technologie. Ongebreidelde groei is niet goed voor de mensheid. Milieuproblemen, politieke spanning rond grondstoffenschaarste, het onbetaalbaar worden van ons zorgstelsel en economische recessie, dat alles drukt ons met de neus op de feiten. Hoe kan technologie worden ingezet, waarde toevoegen, van weinig iets, meer maken? Wie speelt welke rol in dat streven? Ondernemers, verzekeraars, overheden, financiers, wetenschappers?

April 2013 Wat doet Duitsland beter dan Nederland? De economie van ons land en die van onze oosterburen zijn sterk met elkaar vervlochten. Toch lijkt, juist nu in een periode van stagnatie van de groei, het momentum van de economie in Duitsland anders te zijn dan dat in Nederland.

April 2012 Wie trekt wie in en uit de recessie? De reele economie, wie is daarin werkelijk bepalend? Never waste a good crisis! Gezamenlijk de schouders eronder, niet zeuren maar aanpakken, dat was de bodschap van CDA-politicus Ad Koppejan op het FHI Federatiecongres.