2016-01-25 FHI reactie materiele hulpmiddelen i.r.t. ‘Het Roer moet om’

Zorgverzekeraars Nederland, LHV en NHG hebben in het kader van  ‘het roer moet om’ afspraken gemaakt over het verminderen van bureaucratie en administratieve lasten bij huisartsen. Deze afspraken bestaan er onder meer uit dat per  1 januari 2016 verschillende machtigingen/recepten/voorschriften voor medische hulpmiddelen niet meer ingevuld/verstrekt hoeven te worden. Anderzijds eisen zorgverzekeraars via de contracten met hulpmiddelenleveranciers (FHI leden), dat er alleen geleverd mag worden op basis van een machtiging/recept/voorschrift. Hiermee ontstaat voor hulpmiddelenbedrijven een spagaat die tot steeds grotere problemen leidt.

Teneinde het ontstane probleem op koepelniveau op te lossen heeft FHI de problematiek voorgelegd aan Zorgverzekeraars Nederland.

De brief kunt u hier terugvinden.