Algemene Ledenvergadering Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie


Op donderdag 13 oktober wordt de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie gehouden. Leden van de branche zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de Ledenvergadering komen onder meer onderwerpen zoals: de nieuwe Medical Device Regulation (MDR), stand van zaken Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) & Invoering 2017 Transparantieregister met medisch specialisten, BTW problematiek, inkoopvoorwaarden, bewerkersovereenkomst, beleid van zorgverzekeraars, marktontwikkelingen en de aanleg van een juridische ‘oorlogskas’ aan de orde.

Direct na de Algemene Ledenvergadering zal Dr. M.T.M. van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de visie van het ministerie op medische hulpmiddelen en medische technologie in de Nederlandse zorg schetsen.

Aansluitend zal mevrouw Drs. M. van der Starre, directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ingaan op het NVZ brancherapport 2016. Recent bracht de NVZ naar buiten dat investeringen in ziekenhuizen onder druk staan. In het NVZ rapport wordt geconstateerd dat onder budgettaire druk investeringen in bijvoorbeeld nieuwe (ICT) technieken en apparatuur op de loer ligt. In het rapport wordt ook gesignaleerd dat de toepassing van nieuwe technologieën en meer complexe patiënten steeds meer eist van medewerkers in de ziekenhuizen. Dit vraagt om investeringen in de vaardigheden en competenties van het medisch personeel.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 oktober 2016 ten kantore van FHI, Leusderend 12 te Leusden. De ontvangst is om 12.30 uur (incl. lunch). Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur met aansluitend een netwerk borrel met branchegenoten.

U kunt zich kosteloos aanmelden via:
http://www.digitale-enquete-fhi.nl/iers/index.php?sid=203