Themabijeenkomst: ‘Privacywetgeving en Cybercrime in de medische branche’


Steeds meer medische apparatuur wordt met een netwerk verbonden. Dit biedt kansen voor betere zorg, maar brengt ook nieuwe dreigingen van aanvallen met zich mee. Hierdoor kan de veiligheid van patiënten geraakt worden. Wat zijn de risico’s van cybercrime voor medische apparatuur en wat kunt u als organisatie ondernemen om deze risico’s te voorkomen/beperken? Ook het voorkomen van lekken van privacygevoelige informatie heeft binnen de zorg volop de aandacht. Hoe zit het ook alweer met privacywetgeving en alle juridische aspecten van de wet datalek?

Op dinsdag 17 januari 2017 organiseert FHI, de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie, de themabijeenkomst: ‘Privacywetgeving en Cybercrime in de medische branche’.
Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

Tijdens deze bijeenkomst nemen verschillende sprekers u mee in een aantal belangrijke en dynamische ontwikkelingen in de privacywetgeving binnen de medische branche. Er zal onder meer worden ingegaan op: de meldplicht datalekken, hoe zit het ook alweer? Welke gevaren liggen er voor uw organisatie, maar ook voor medische technologie, op de (werkv)loer door cybercriminaliteit? Met een live hack demonstratie als wake-up call! Verder belicht zorginstelling Rijnstate, bezien door de bril van het ziekenhuis, de werkbaarheid en knelpunten van een bewerkersovereenkomst.

Het belooft een zeer interessante middag te worden, waarbij u natuurlijk ook de gelegenheid krijgt om vragen te stellen.

Meer informatie over het programma en de sprekers treft u hier.

U kunt zich aanmelden via: inschrijfformulier

Graag begroeten wij u op dinsdag 17 januari 2017.