Overzicht clusters

Het productenprogramma van de aangesloten organisaties is zeer divers opgebouwd en loopt uiteein van specifieke disposabels tot en met hightech medische investeringsgoederen en medische ICT voor ziekenhuizen. Bedrijven met gelijksoortige productenprogramma’s participeren binnen één cluster. Deze clusters zijn opgezet vanwege de behoefte bij veel bedrijven aan gedetailleerde marktinformatie en regelmatig bilateraal overleg met concurrenten/collega’s over de ontwikkelingen of knelpunten in de markt. Dankzij de clusteraanpak kan de branchevereniging slagvaardig optreden bij relevante ontwikkelingen.

Overzicht clusters:

Cluster AED’s
Cluster chronische en complexe wondzorg
Cluster diabetes-, incontinentie-, stoma- en wondverzorging
Cluster elektro medische apparatuur
Cluster elektrostimulatie
Cluster endoscopie en laparascopie
Cluster infuusapparatuur
Cluster insulinepompen
Cluster imaging
Cluster medisch facilitaire bedrijven thuiszorg
Cluster til-transfersystemen en hygienehulpmiddelen
Overleg orgaan ultrageluid
Platform actieve implantaten
Platform interventie cardiologie