Cluster endoscopie

Het cluster Endoscopie/Laparoscopie een samenwerkingsverband van een aantal op de Nederlandse markt actief zijnde leveranciers uit de endoscopiebranche. Het cluster stelt zich als doel o.a:

  • het in kaart brengen van de status van apparatuur in ziekenhuizen (met name toegespitst op Ouderdom, Onderhoud en Opleiding)
  • het toewerken naar een statement op het gebied van onderhoud
  • het bestuderen van evt. toewerken naar een gecertificeerd onderhoudssysteem.

Het cluster komt bijeen wanneer de leden dit van belang achten gezien bepaalde ontwikkelingen of problematieken in de markt.