Cluster AED’s

Binnen het cluster AED’s zijn leveranciers en fabrikanten van Automatische Externe Defibrillatoren verenigd. Vanuit dit cluster is onder andere het bekende AED-logo ontwikkeld en zijn diverse projecten in gang gezet om de beschikbaarheid en het gebruik van AED’s te bevorderen.