klachtencommissie FHI MSZ DISW

Ondanks de intensieve zorg en inspanningen die de medisch speciaalzaak verleent, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met de dienst of voorziening die is geleverd. Indien u niet tevreden bent, dan doet uw leverancier binnen redelijke grenzen al het mogelijke om hier onderling met u uit te komen.

Wanneer u een klacht meldt, dan neemt uw medisch speciaalzaak deze in behandeling conform de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de geldende klachtenprocedure bij desbetreffende organisatie. Wordt een klacht niet opgelost in de zin dat u (de cliënt) en de leverancier gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan staat voor u de weg open om binnen tien werkdagen na afhandeling door leverancier een formele klacht in te dienen bij FHI MSZ, de Klachtencommissievoor leveranciers van hulpmiddelen en diensten op het gebied van Diabetes-, Incontinentie-,Stoma-, en/of Wondverzorgingsproducten.

Voor de te doorlopen stappen en het klachtenregelement, zie bijlage: Regelement klachtencommissie