Cluster elektromedische apparatuur

In dit cluster worden door circa vijftien organisaties de volgende productgroepen vertegenwoordigd:

monitoringsystemen
beademingsapparatuur
anesthesie workstationsystemen
ECG diagnostiek
neurofysiologische apparatuur
automatische verslagleggingsystemen
patiëntendatasystemen
couveuses
“restgroepen” (zoals defibrillatoren, cardiotocografie, elektrochirurgie)

De deelnemers aan het cluster komen bijeen wanneer de deelnemers dit van belang achten gezien bepaalde ontwikkelingen of problematieken in de markt.