Cluster elektrostimulatie

Het principe van elektrostimulatie is zeer eenvoudig en zorgt voor een getrouwe nabootsing van de processen die optreden bij de door onze hersenen opgewekte spiercontractie. Als we beslissen een spier samen te trekken, zendt ons brein een bevel in de vorm van elektrische stromen die zich zeer snel verplaatst via de zenuwvezels. Op hun bestemming aangekomen, stimuleren deze elektrische stromen de motorische zenuw die de informatie doorgeeft aan de onmiddellijke omgeving van de spier en zo de spiercontractie opwekt. Binnen het cluster worden hindernissen besproken waarmee men te maken krijgt, waaronder de vergoeding van deze apparatuur.

De deelnemers komen bijeen wanneer de deelnemers dit van belang achten gezien bepaalde ontwikkelingen of problematieken in de markt. In dit cluster vindt geen economisch onderzoek plaats.