Overleg orgaan ultrageluid

Het overleg orgaan ultrageluid is een samenwerkingsverband van alle op de Nederlandse markt actief zijnde leveranciers van echografie-apparatuur. Het cluster stelt zich als doel de belangen te behartigen van haar leden.

Het cluster belegt één a twee per jaar een bijeenkomst, waarin alle specifiek aan deze groep gerelateerde onderwerpen en problemen worden behandeld. Zonodig treedt het overleg orgaan ultrageluid naar buiten op als partner en adviseur bij de organisatie van congressen, symposia en sponsoringen. Vanuit het cluster wordt een economisch onderzoek gevoerd.

Het overleg orgaan ultrageluid resorteert onder de brancheorganisatie voor Medische Technologie van FHI.

Aangesloten bedrijven:

  • Siemens Nederland N.V. Medical Solutions
  • Philips Medical Systems
  • GE Medical Systems-Ultrasound
  • Hitachi Medical Systems B.V.
  • Toshiba Medical Systems Europe
  • Medical specialties holding
  • Mindray medical