Belangenbehartiging

FHI behartigt de belangen van leden bij overheden en andere partijen waar dat voor groepen van leden relevant is. Zodra het kan helpen om bepaalde zaken aan de gezamenlijk aan de orde stellen kan een beroep worden gedaan op het bureau en branchebesturen om daar actie in te nemen.