Belangenbehartiging

FHI en de aangesloten brancheorganisaties vormen gezamenlijk een sterke federatie die wordt aangewend om de belangen van de aangesloten leden te behartigen bij overheden, politiek en diverse maatschappelijke groeperingen.

FHI is aangesloten bij MKB Nederland en onderhoudt nauwe banden met VNO-NCW.De Nederlandse brancheorganisatie is daarnaast aangesloten op de (nationale en internationale) koepels GMH, Medtech Europe en Cocir.

het bureau van FHI directe contacten met leden van de Tweede Kamer, ambtenaren van ministeries, andere brancheorganisaties
en de afzetmarkt van lidbedrijven.

Voor veel onderwerpen die relevant zijn in de FHI belangenbehartiging geldt dat er ook relevante FHI dienstverlening voor leden aan is gekoppeld.