Lid worden

PROCEDURE

Indien uw organisatie lid wil worden van FHI, dan dient u het aanvraagformulier lidmaatschap volledig ingevuld en ondertekend te retourneren, samen met een recent uittreksel KvK (max 3 mnd. oud). Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het branchebestuur. Daarna wordt uw lidmaatschapaanvraag in het Signalement gepubliceerd. Indien er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt geuit, wordt uw onderneming ingeschreven in het ledenregister.
Het aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie kunt u hier downloaden:aanvraagformulier lidmaatschap MT

CONTRIBUTIE

Om lid te worden betaalt u een eenmalig bedrag van € 1.250,- als entreegeld. Dit bedrag komt te vervallen indien u een verklaring ondertekent dat het bedrijf minimaal vier jaar lid zal blijven. De jaarlijkse contributie is gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte (op basis van het aantal FTE). Deze bedraagt (peildatum 1 januari 2019):

De jaarlijkse contributie is gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte (op basis van aantal FTE) deze bedraagt:

Schaal Aantal medewerkers (fte) contributie (€)
1 0 t/m 9 1.760,-
2 10 t/m 25 2.100,-
3 >25 2.475,-

Bedragen zijn inclusief de aanvullende contrbutie branche Medische Technologie, exclusief BTW en de bijdrage MKB-Nederland/VNO-NCW(2019: € 115,-). Klik hier voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van VNO/NCW MKB.

Een speciale regeling geldt voor (indien aantoonbaar):
– ZZP-er: geen entreegeld, 50% contributie; geen stemrecht (‘contribuant’)
– Starter: eerste lidmaatschapsjaar 50% contributie; entreegeld spreiden over twee of drie jaar. Een starter is een onderneming die korter dan 36 maanden voor de datum van de lidmaatschapsaanvraag voor eigen rekening en risico een onderneming is begonnen.
Deze regeling geldt uitsluitend voor ZZP-ers/starters die op uren x tarief diensten verkopen en/of produceren en waarvan vaststaat dat bestaande andere leden er belang aan hechten dat een dergelijke ZZP-er/starter lid wordt. Handelsfirma’s vallen hier buiten.

FHI is het collectief van technologiebedrijven die in de Nederlandse markt actief zijn als aanbieders van:
–   Industriële Elektronica
–   Industriële Automatisering
–   Laboratorium Technologie
–   Medische Technologie
–   Gebouw Automatisering

Indien uw activiteiten brancheoverschrijdend zijn, dan bieden wij u de mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief lid te worden van meerdere branches. U ontvangt voor de extra branche een korting van 25% en voor twee extra branches 50%.

AANSLUITING KOEPELORGANISATIES

Met het lidmaatschap van de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie is uw organisatie tevens aangesloten op de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. De Gedragscode Medische Hulpmiddelen geeft regels voor een verantwoorde invulling van de relatie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. Nadere informatie over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen kunt u terugvinden op de website www.gmh.nu.

De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie is aangesloten bij de (Europese) koepelorganisaties: VNO NCW/MKB Nederland, Eucomed en COCIR.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de FHI-branches loopt per kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn gehanteerd wordt – conform de statuten van de branchevereniging – van drie maanden per einde kalenderjaar. Dat betekent dat een opzegging uiterlijk op 30 september bij ons binnen moet zijn. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden (FHI, federatie van technologiebranches; t.a.v. de ledenadministratie; postbus 366, 3830 AK Leusden).

Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat met het beëindigen van het lidmaatschap ook uw recht vervalt op de vele ledenvoordelen van FHI, zoals de collectieve premiekortingen bij HBR Brancheverzekeringen, korting op deelname aan door FHI georganiseerde evenementen, gebruik van FHI-algemene voorwaarden, FHI-RAO, etc.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over de Nederlandse brancheorganistie voor Medische Technologie of het lidmaatschap van de branche ontvangen, dan kunt u deze opvragen per e-mail bij linda.huber@fhi.nl of telefonisch op nummer (033) 465 10 63. Uiteraard zijn we ook graag bereid om u in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden van het lidmaatschap toe te lichten.