Lid worden

De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie ondersteunt haar leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger. Verder is de branchevereniging een platform voor kwaliteitsbevordering, kennisdeling en onderzoek binnen de medische technologie sector.

Als FHI-lid profiteert uw bedrijf onder andere van de volgende voordelen:

Collectieve marketing
 • Door de branche worden vele bijeenkomsten georganiseerd over aansprekende onderwerpen (zorgfinanciering, DOT-DBC’s, MDR etc).
 • Leden kunnen deelnemen aan netwerkgroepen, clusters en platforms.
 • Marktonderzoeken als reflectiemiddel.
Belangenbehartiging, op het gebied van:
 • toegankelijkheid van innovaties tot het zorgstelsel
 • health technology assessment
 • technologie- en sociaal beleid
 • MDR regelgeving
 • GMH & compliance wetgeving
 • service en onderhoud aan medtech
 • kwaliteitscriteria hulpmiddelenzorg
 • standaard voorwaarden tussen industrie en de zorgsector
 • stimuleren van marktontwikkelingen door het opzetten van projecten
 • voorlichting en informatie geven aan media en afnemers
 • deelname aan geschillen- en klachtencommissie (hulpmiddelen)zorg

Ten behoeve van de belangenbehartiging onderhandelt en voert de brancheorganisatie overleggen met de politiek, het Ministerie van Volksgezondheid en de koepels van zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zorgprofessionals en andere maatschappelijke organisaties. FHI is aangesloten bij VNO-MKB, COCIR en Medtech Europe.

Modelovereenkomsten en juridische ondersteuning

De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie heeft in samenwerking met koepels uit de gezondheidszorg (inkopersverenging Nevi Zorg, WIBAZ) een drietal modeldocumenten voor de zorg opgesteld: het modelcontract investeringsgoederen, de standaard service overeenkomst en het proefplaatsingsconvenant.

Daarnaast heeft koepelorganisatie FHI voor haar leden verschillende modelovereenkomsten ontwikkeld. Zo spelen de FHI-branche algemene voorwaarden een belangrijke rol bij verkoop en levering van producten en diensten door technologiebedrijven aan hun klanten.

Meer informatie over uw aanmelding, de jaarlijkse contributie en overige procedures kunt u hier vinden. In onderstaand formulier kunt u zich als FHI-lid aanmelden.

Aanvraagformulier lidmaatschap 2022

 • Bij toetreding wordt eenmalig entreegeld in rekening gebracht. Het entreegeld bedraagt €1250,- exclusief btw. Wanneer u een lidmaatschap aangaat van minimaal vier jaar, zal het entreegeld niet in rekening worden gebracht.
 • U ziet hier de prijs voor een volledig boekjaar. Wanneer u later in het jaar instapt, wordt het lidmaatschapstarief naar rato berekend.
  0,00 €
 • Naast uw lidmaatschap bij FHI ontvangt u ook een profiel op fhi.nl. Dit is uw profiel op onze site waarmee u uw eigen website hoger laat scoren in de zoekresultaten van zoekmachines. Klik op de link voor Meer informatie.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 7 MB.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Procedure

  Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen wordt dit voorgelegd aan het branchebestuur. Indien er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt geuit, wordt uw onderneming ingeschreven in het ledenregister.

  Entreegeld

  Bij toetreding wordt, naast de jaarlijkse contributie en bijdrage voor het lidmaatschap MKB-Nederland eenmalig entreegeld in rekening gebracht. Het entreegeld bedraagt €1250,- exclusief btw. Wanneer u een lidmaatschap aangaat van minimaal vier jaar, zal het entreegeld niet in rekening worden gebracht. Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, dan machtigt ondergetekende FHI het entreegeld alsnog in rekening te brengen. Voor ZZP-ers wordt er geen entreegeld in rekening gebracht.

  Speciale regeling ZZP-ers en starters

  Een speciale regeling geldt voor (indien aantoonbaar):

  ZZP-er: geen entreegeld, 50% contributie; geen stemrecht (‘contribuant’)
  Starter: eerste lidmaatschapsjaar 50% contributie; entreegeld spreiden over twee of drie jaar. Een starter is een onderneming die korter dan 36 maanden voor de datum van de lidmaatschapsaanvraag voor eigen rekening en risico een onderneming is begonnen.

  Deze regeling geldt uitsluitend voor ZZP-ers/starters die op uren x tarief diensten verkopen en/of produceren en waarvan vaststaat dat bestaande andere leden er belang aan hechten dat een dergelijke ZZP-er/starter lid wordt. Handelsfirma’s vallen hier buiten.

  Aansluiting Koepelorganisaties

  Met het lidmaatschap van de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie is uw organisatie tevens aangesloten op de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. De Gedragscode Medische Hulpmiddelen geeft regels voor een verantwoorde invulling van de relatie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. Nadere informatie over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen kunt u terugvinden op de website www.gmh.nu.

  De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie is aangesloten bij de (Europese) koepelorganisaties: VNO NCW/MKB Nederland, MedTech Europe en COCIR. Leden van de brancheorganisatie volgen naast de gedragsregels GMH de guidelines van Medtech Europe. Voor meer informatie, zie: www.gmh.nu  www. medtecheurope.org

   

  Het lidmaatschap van de FHI-branches loopt per kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn gehanteerd wordt – conform de statuten van de branchevereniging – van drie maanden per einde kalenderjaar. Dat betekent dat een opzegging uiterlijk op 30 september bij ons binnen moet zijn. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden (FHI, federatie van technologiebranches; t.a.v. de ledenadministratie; postbus 366, 3830 AK Leusden).

  Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat met het beëindigen van het lidmaatschap ook uw recht vervalt op de vele ledenvoordelen van FHI, zoals de collectieve premiekortingen bij HBR Brancheverzekeringen, korting op deelname aan door FHI georganiseerde evenementen, gebruik van FHI-algemene voorwaarden, FHI-RAO, etc.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over de Nederlandse brancheorganistie voor Medische Technologie of het lidmaatschap van de branche ontvangen, dan kunt u deze opvragen per e-mail bij linda.huber@fhi.nl of telefonisch op nummer (033) 465 10 63. Uiteraard zijn we ook graag bereid om u in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden van het lidmaatschap toe te lichten.